1.Sınıf Türkçe Testleri Çöz

1.Sınıf Türkçe Test Çöz

1.Sınıf Türkçe Testleri içeriğinde öğrencileri daha çok harflerini öğretme ve sesli (ünlü), ünsüz (sessiz) harfleri öğreterek, bunları bir arada nasıl kullanılacağını test ve sorular ile göstermeye ve öğretmeye çalışmaktadır. 1. sınıf Türkçe testti sadece harfleri öğretmek ile kalmayıp bir kelime verip, kelime içresinde bulunan ünlü harfler, ünsüz harfler gibi test soruları da yer almaktadır.

Aynı zamanda resimler ile desteklenerek, bu resimlerin ne olduğunu, ,isimlerini sorarak daha fazla öğrenmesi için çabalamaktayız. Testler genel olarak harf bilgisi üzerinde durularak, öğrencinin harfleri sıralamaya göre öğrenmesini sağmaktadır.

0