8. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 2

8. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 1

8. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 2

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yaşadığımız hayatı kuru ve zevksiz bulduğu için bizim hâlimize üzülmüştü.
"Kuru" sözcüğünün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Saksıdaki çiçekler susuzluktan cansız görünüyordu.
B
Tekdüze bir yaşamdan hepimiz sıkıldık artık.
C
Deniz durgun, hava ılık, her taraf rengarenkti.
D
Çocuk o kadar zayıftı ki kemikleri sayılıyordu.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde "tutmak" sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?
A
Onun ifadesiyle görgü tanıklarının anlattıkları tutuyor. (Uygun gelmek, çelişmez olmak)
B
Bu verimli araziye atılan her tohum tutuyordu. (Sürmek, zaman almak)
C
Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu. (Elde bulundurmak, ele almak)
D
Dünkü tartışmada beni tutmadığın için sana kızgınım. (Desteklemek, birinden yana çıkmak)
Soru 3

Bu grafikte "dünya" sözcüğünün bazı anlamları ve bir sınıfta "dünya" sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini %25'lik dilime giren öğrencilerden biri söylemiştir?
A
Çocuklar kendi dünyaları içinde ne tatlı sohbet ediyorlar!
B
Batı dünyası ülkemizdeki gelişmeleri çok iyi takip ediyor.
C
Bu sanatçımızın edebiyat dünyasında ayrı bir yeri vardır.
D
Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya çok değişmiş.
Soru 4
  1. En pişkin aktörler bile bu kadar güzel rol yapamazdı.
  2. Hiçbir şey olmamış gibi pişkin bir şekilde gülüyor.
  3. Pişkin ekmeklerin üzerine tereyağı sürüp yedi.
  4. Hırsız, o kadar pişkindi ki ağzımız açık kaldı.
"Pişkin" sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde "dokunmak" sözcüğü "insanın içine işlemek, insanı duygulandırmak, etkilemek" anlamında kullanılmıştır?
A
Geçen hafta izlediğimiz film bana çok dokundu.
B
Sanırım öğlen yediğimiz yemek bana dokundu.
C
Bu kağıtlara dokunmazsanız sevinirim.
D
Rüzgâr estikçe dallar çatıya dokunuyordu.
Soru 6
"Hafif" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "güç veya yorucu olmayan" anlamında kullanılmıştır?
A
Yaprakların hafif çıtırtısı içinde yürümek keyif vericiydi.
B
Hafif bir iş olduğu için işi hızlıca bitirip dışarı çıktık.
C
Hafif bir yemekten sonra herkes dinlenmeye çekildi.
D
Çocuk hafif masayı bahçeye kadar tek başına taşıdı.
Soru 7
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
"Ağır" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?
A
Adam ağır hareketlerle gelip masanın başına geçti.
B
Yaşlı kadın ağır poşetlerini sokaktaki çocuklara taşıttı.
C
Ağır kıyafeti ile, davete katılan herkesin dikkatini çekti.
D
Evin mutfağına girer girmez ağır bir dumanla karşılaştı.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır?
A
Doğru haberler vererek insanları rahatlatmalısın.
B
Sınıf başkanı, elindeki kalemle tahtaya bir doğru çizdi.
C
Babam, doğru insanlarla arkadaşlık kurmayı tercih eder.
D
Doğru iletişim kurarak her yerde işini kolaylaştırırdı.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?
A
Teknoloji onun hayatının vazgeçilmezidir.
B
Bitkiler güneş ışığıyla fotosentez yapar
C
Matematik dersini diğer derslerden çok seviyordu.
D
Nisan yağmurları doğayı canlandırdı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?
A
Ünlü boksör olası (muhtemel) rakiplerini gözden geçirip çalışmaya başladı.
B
Keskin (kıvrak) bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı.
C
Çocuk tartıda yaklaşık (aşağı yukarı) otuz kilogram geldi.
D
Arkalarından apansız (aniden) seslenerek onları korkuttu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

0