8. Sınıf Matematik Testleri Çöz

8. Sınıf Matematik Testleri, Çarpanlar ve Katlar, Üslü Sayılar, Kareköklü Sayılar, Eşitsizlikler, Sayı Örüntüleri, Özdeşlikler, Çarpanlarına Ayırma ve Rasyonel İfadeler, Üçgenler ve Üçgenlerde Benzerlik, Denklem Sistemleri ve Grafikler, Problemler, Geometrik Cisimleri Tanıyalım, Çevre, Alan ve Hacim Bağıntıları, Perspektif Çizimi ve Simetri konuları hakkında test oluşturmaya devam ediyoruz.  8. Sınıf Matematik testlerini çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz.

Çarpanlar ve Katlar Hakkında Bilgi

Pozitif Tam Sayıların Çarpanları
Bir pozitif tam sayıyı kalansız bölen pozitif tam sayılar, bu sayının çarpanlardır. Pozitif bir tam sayının çarpanları, aynı zamanda bu sayının bölenleridir.

Pozitif tam sayının asal olan çarpanlarına asal çarpan denir.

Pozitif tam sayıların çarpanları bulunurken çarpan ağacından veya asal çarpan algoritmasından yararlanılabilir.

Pozitif tam sayılar çarpanları bulunduktan sonra üstü ifade ya da üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılabilir.

İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böleni ve En Küçük Ortak Katı

İki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir. a ve b doğal sayılarının en büyük ortak böleni kısaca EBOB(a, b) veya (a, b)ebob şeklinde gösterilir. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini bulmak için sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak asal çarpanlann en küçük üslüsü olan çarpanlar birbiriyle çarpık.

İki doğal sayının ortak katlarından en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir. a ve b doğal sayılarının en küçük ortak katı kısaca EKOK(a, b) veya (a, b)eko, şeklinde gösterilir. İki doğal sayının en küçük ortak katını bulmak için sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak asal çarpanların en büyük üslüsü (eşit üslülerden biri) ile ortak olmayan çarpanlar birbiri ile çarpık.

Biri diğerinin katı olan pozitif iki tam sayının EBOB’u bu sayılardan küçük olanına, EKOK’u ise büyük olanına eşittir.

Aralarında Asal Doğal Sayılar

1’den başka ortak böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir. a ve b aralarında asal iki doğal sayı ise a ve b sayılarının EBOB’u 1’dir, a ve b sayılarının EKOK’u çarpımlarına eşittir.

İki asal sayı aralarında asaldır.

Ardışık iki sayma sayısı aralarında asaldır.

0