8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi 1

8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi, deyimler ve atasözleri testini çözerek kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi 1

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır ?
A
Bazı olaylar gün ışığına çıkarıldı.
B
Amacı gün gibi aşikar.
C
Günbegün işler yoluna girecek.
D
Size gün doğdu demek.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yoktur ?
A
Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır.
B
Senin başarılarınla göğsüm kabarıyor oğlum.
C
Gölge etme de şu işi zamanında yapayım.
D
Eski hatıraları gözünde canlanınca derin derin göğüs geçirdi.
Soru 3
  1. Dert gezmiş, derman beraber gezmiş.
  2. Dertsiz baş olmaz
  3. Dert gider ama yeri boş kalmaz
  4. Dertsiz baş bostan korkuluğunda
  5. Dert gitmez, değişir.
Yukarıdaki numaralanmış atasözlerini anlamlarına göre gruplandırdıklarında hangisi dışta kalır?
A
III
B
II
C
I
D
IV
Soru 4
Düşündüğünü doğru dürüst ifade edememek.
Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Deveye hendek atlatmak
B
İki lafı bir araya getirememek
C
Aklı bir karış havada olmak
D
Yelkenleri suya indirmek
Soru 5
Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran, onları aldatan, onlara zarar vermeye çalışan kimse, yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer; zarara uğrar. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B
Kör ile yatan şaşı kalkar.
C
Keskin sirke küpüne zarar.
D
Ava giden avlanır.
Soru 6
" Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz. "
Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.
B
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
C
Acıkmış kudurmuştan beterdir.
D
Açık ağız aç kalmaz.
Soru 7
Aşağıdaki deyimlerden hangisi " arabozanlık etmek "  anlamındadır ?
A
Atla arpayı dövüştürmek
B
Yelkenleri suya indirmek
C
Kaş yapayım derken göz çıkarmak
D
Sapla samanı karıştırmak
Soru 8
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ İyi olmayan bir şeyi, iyi gibi göstermek “ anlamına gelmektedir ?
A
Göz dikmek
B
Göz boyamak
C
Gözü tutmak
D
Göze gelmek
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir ?
A
İşin başına kendisi geçti, işi o yönetiyor, dizginleri ele aldı artık.
B
Bu, senin kulağına küpe olsun, bir daha aynı hatayı yapmazsın.
C
Her şeyi kendim yapmak zorundayım bundan böyle; iş başa düştü.
D
Dayısının cimriliği herkesçe bilinir, eli sıkılığıyla tanınır.
Soru 10
" Kimi atasözleri, uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak doğa olaylarının nasıl oluştuğunu dile getirir. "
Bu atasözlerinden hangisi, doğa olayları ile ilgilidir ?
A
Su uyur, düşman uyumaz.
B
Taşıma suyla değirmen dönmez.
C
Tarla çayırda, bağ bayırda.
D
İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.
Soru 11
'' Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek '' deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Bir kişiyi gücendirmek için yapılması güç olan şeyleri bile yapmak
B
Birine yapılması çok zor, hemen hemen imkansız olan işleri yaptırabilmek
C
Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak
D
İçinde bulunduğu duruma uygun düşmeyen düşler kurmak
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?
A
İyi şiirler yazamamasına rağmen sürekli boy göstermeye çalışmasıyla eleştirmenlere yaka silktirtti.
B
Yabancı dil bilmeden yapmaya çalıştığı şiir çevirileri, şiir felaketlerine yol açtı.
C
Eski şairlere ettiği hakaretler yüzünden tüm eleştirmenler onu boykot ediyor.
D
İyi şiir yazamıyor olabilir ama hikayecilikte çoğu yazara taş çıkarttığı da unutulmamalıdır.
Soru 13
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışmanın önemini anlatmaktadır ?
A
İşleyen demir pas tutmaz.
B
Damlaya damlaya göl olur.
C
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
D
Sakla samanı gelir zamanı.
Soru 14
" Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak. "
Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Gökte ararken yerde bulmak
B
Aklı bir karış havada olmak
C
Hatır için çiğ tavuk yemek
D
Elden ayaktan düşmek
Soru 15
Aşağıdakilerin hangisinde “korkmak” anlamında deyim kullanılmıştır ?
A
Geç kalacağım diye aklım çıktı.
B
Babası eve geldiğinde burnundan soluyordu.
C
Paraları görünce gözleri yuvalarından çıktı.
D
Yemek yapmayı unutunca etekleri tutuştu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

0