8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi 2

8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi 2

Bu testimizde deyimler ve atasözleri ele alınarak toplamda 12 adet soru yer almaktadır. Bu soruları çözmenizde fayda sağlayacak en önemli husus ders çalışmaktır. Çalıştığınız deyimler ve atasözleri konusundan soruları çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu amaç doğrultusunda bir çok farklı test eklenmiştir.

Size yardımcı olacak test ve soruları bir arada toparlama devam ediyoruz.  8. sınıf Türkçe test içerikleri tamamen ücretsiz olup ve bu şekilde ücretsiz olmaya devam edecektir.

8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi 2

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Testi 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dilimizde ..... ile  ..... gibi aynı anlama gelen atasözleri vardır. Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerin hangisinde verilen atasözleri getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A
"Ağaç yaprağıyla güder." "Çobansız koyunu kurt kapar."
B
"Bir göz ağlarken öbür göz gülmez." - El elin nesine, gülerek gider yasına."
C
"Bir elin nesi var, iki elin sesi var." "Yalnız taş duvar olmaz."
D
"Atlar, tepişir, arada eşekler ezilir." "El elin eşeğini türkü çağırarak arar."
Soru 2
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Ne yapacağına kendin karar ver." anlamındadır?
A
Vakitsiz öten horozun başını keserler.
B
Araba devrilince yol gösteren çok olur.
C
El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer.
D
Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa.
Soru 3
  • Renk vermemek
  • Eline ayağına kapanmak
  • İki yakası bir araya gelmemek
Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir?
A
Birine çok yalvarmak
B
Zorlamak, baskı yapmak
C
Geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak
D
Bir şeyi bildiği halde bilmez görünmek
Soru 4
  • Gözden çıkarmak
  • Gözden kaçırmak
  • Gözden kaybolmak
  • Gözden düşmek
Aşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden birinin açıklaması olamaz?
A
Tedirgin etmek, yakışıksız görünmek
B
Dalgınlıkla görmemek
C
Ortadan çekilmek veya görünmez olmak
D
Bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü, cümledeki anlamı desteklememektedir?
A
Önüne bir fırsat çıktı mı onu değerlendirmelisin. (Su akarken testiyi doldurmalı.)
B
Yapılan bir kötülük gün gelir, büyür ve yapanın başına bela olur. (Rüzgar eken fırtına biçer.)
C
Tüm uyarılara rağmen kimseyi dinlemeyip işi eline yüzüne bulaştırdı. (Emeksiz yemek olmaz.)
D
Sıkıntılara katlanmazsan ileride iyi yerlere gelemezsin. (Paça ıslanmadan balık tutulmaz.)
Soru 6
Doğum gününü kutlamak için öyle gizli hazırlandık ki Rasim'in...... Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A
umurunda
B
dünya başına yıkıldı.
C
ruhu bile duymadı.
D
gözü bir şey görmedi.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi "Ne ekersen onu biçersin." atasözü ile yakın anlamlıdır?
A
Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.
B
İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik er kişinin karı.
C
Deveci ile konuşan kapısını büyük açar.
D
Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
Soru 8
Yıllardır gitmek istediği ülkede üniversite okuma hakkı kazanınca...... Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez?
A
ağzı kulaklarına vardı.
B
içi içine sığmadı.
C
havalara uçtu.
D
etekleri tutuştu.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
A
Utancından ne yapacağını bilemiyor, renkten renge giriyordu.
B
Son günlerde çok para kaybetmeye başlamış, biti kanlanmıştı.
C
Pazardaki her şey ateş pahası, hepsinin fiyatı çok yüksek.
D
Ayten Hanım'ın çenesi kuvvetlidir; konuşmaktan yorulmaz, söylediğini dinletir.
Soru 10
"Körle yatan, şaşı kalkar." atasözüyle aşağıdakilerden hangisi anlamca özdeştir?
A
Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır.
B
Ak akçe kara gün içindir.
C
Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...
D
Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Soru 11
Bir iddiayı veya sözü abartılmış bularak kanıtını istemek için "......." deyimi kullanılır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A
bire bin katmak
B
sağır duymaz uydurur
C
halebi oradaysa arşın burada
D
kitabına uydurmak
Soru 12
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "öz eleştiri yapma ve empati kurma" anlamı vardır?
A
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
B
Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.
C
İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
D
Akılları pazara çıkarrnışlar, herkes yine kendi aklını almış.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

0