8. Sınıf Türkçe Fiilimsi Testi 4

1) İsim Fiiller (Ad eylemler, Mastarlar):

Eylem kök ya da gövdelerine getirilen “-mek, -mak; -me, -ma, -iş, -iş, -üş, -üş” ekleriyle türeyen, eylem anlamını koruyan ve ad görevinde kullanılan sözcüklere denir.

Örnek; 

  1. Hayata bakış açınız değişecek
  2. Kazanmak için çalışmalısın.

NOT: Ad eylemler ad olarak kullanıldıkları için adın durum eklerini, çoğul eklerini alabilir.

2) Sıfat Fiiller (Ortaçlar):

Sıfat eylemler: Eylemlerden “-an, -ası, -mez, -r, -dik, -ecek, -miş” ekleriyle türeyen, eylem anlamını koruyan ve sıfat görevini üstlenen sözcüklerdir. Sıfat eylemler, sıfatlar gibi adları niteler.

Örnek:

  1. Ağlayan çocuğu susturdu.
  2. Öpülesi elleri vardı.
  3. Aşılmaz yolları da aştık.
  4. Çıkar yol bulamadık.

3) Zarf Fiiller (Bağ Eylemler – Ulaçlar)

Eylemden türeyen, eylem anlamını koruyan, cümlede belirteç (zarf) görevini üstlenen sözcüklerdir. Fiil kök veya gövdelerine “-a… -a, -ip, -ince, -eli, -ken, -a, -madan -arak, -dıkça -mez, eklerinin getirilmesi ile yapılır.

Durum ulaçları: -cesine, -erek, e-, -e, -esiye, -meden

Zaman ulaçları: -ken, -inceli, -r… mez, -dikçe, dığında

Bağlama ulaçları: -ip

Örnek:

  1. Güle güle git
  2. Oturup bizi bekledi.
  3. Görünce hatırladım
  4. Görmeyeli çok değişmiş

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi 3

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A
Hayatı doya doya yaşayan insanlara özeniyorum.
B
Söylediklerimi hiç unutmamalısın.
C
Bana onun için kötü sözler söyleme lütfen.
D
O hep ileri geri konuşup beni üzüyor.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde birden çok bağ- fiil vardır?
A
Çocukların sesini duyunca kulaklarını dikip kapıya yöneldi.
B
Gelir gelmez çalışmaya başladı.
C
Sözlerini bitirip yeni gelenlere öfkeyle baktı.
D
Tartışmanın nedenini anlamak için soru sordu.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?
A
Kurabiyeler ile içmek üzere limonata yapıyor.
B
Param yetişmediği için istediklerimin bir çoğunu alamadım.
C
Bilgisayarı onarabilmek için uğraşıyor.
D
Çarşıya gideceğim diye evden çıktım.
Soru 4
"Biraz da teyzemlere uğrayıp sonra gideriz gezmeye" cümlesinde zarf- fiil olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A
birazda
B
teyzemlere
C
gezmeye
D
uğrayıp
Soru 5
Bu kitabı mutlaka okumalısın, çünkü......................... cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir sebep-sonuç cümlesi olmaz?
A
Yazar çok güzel betimlemeler kullanmış.
B
Anlaşılmaz ifadeler içeriyor.
C
Yazar Türkçe'yi mükemmel kullanmış.
D
Herkesin bilmesi gereken çok güzel bilgiler içeriyor.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
A
Yazar, o şiiriyle tanınmış.
B
Bahçedeki ağaçların yaprakları sararmış.
C
Bugün öğleden sonra gelecek arkadaşımı epeydir görmemiştim.
D
Otogarda onu çok bekledik.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim - fiil kullanılmıştır?
A
O, kitabını aldı ve sınıftan çıktı.
B
Bir an evvel sokağa çıkmak istiyor.
C
Kardeşim yarın sabah sınava girecek.
D
Dertlerini arkadaşına anlatmaya can anlatıyordu.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi yoktur?
A
Yemek pişirmek için mutfağa geldi.
B
Uykusu geldi ki uyuyor.
C
Annem geldi, yemek yedik.
D
Geç kaldığı için tiyatroya giremedi.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
A
Hep macera kitapları okurum.
B
Onu orada bekleyecek miydin?
C
Koşa koşa buraya geldik.
D
Ali'nin sesi güzeldir.
Soru 10
Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.
Yukarıdaki şiirde kaç tane fiilimsi vardır?
A
3
B
1
C
4
D
2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

 

0