8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi 1

Fiilimsi cümlede isim, sıfat veya zarf olarak görev almaktadırlar. Bunlar;

İsim Fiil; gövdelerine -me, -mek, -iş ekleri getirilerek oluşturulan, eylemlerin adlı olan fiilimsilere isim -fiil denir

Sıfat Fiil; övdelerine -en, esi, -mez, -ecek, -miş, -dik, -er ekleri getirilerek oluşturulan, sıfat görevi üstlenen fiilimsilere sıfat -fiil denir

Zarf Fiil; gövdelerine -ip -eli, -ince, -ken, -meden, -dikçe, -e… -ir… -mez, -diğinde, -meksizin, -erek ekleri getirilerek oluşturulan, zarf görevi üstlenen eylemsilere zarf -fiil denir.

Yukarıda sizlere Fiilimsileri ve hangi görevde kullanacağınızı detaylı olarak açıkladık ve sizde hemen Fiilimsi kazanım testleri çözerek kolayca konunun testlerini çözebilirsiniz. Başarılar..

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi 1

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sen bilmezsin, çaresizlik nasıl boğar insanı. Yaşamak bir yerde nasıl çekilmezdir. Tutunacak bir dal aramaktan, koşmaktan, özlemekten El yorulur, ayak yorulur, yürek yorulur.
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi vardır ?
A
6
B
3
C
4
D
5
Soru 2
  1. Makale yazmak onun için çok basitti
  2. Herhangi bir müzik aleti çalmayı çok istiyorum.
  3. Gruba katılan herkes numarasını söylesin.
  4. Eve geç gelince babası fena kızdı.
Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde isim fiil bulunmaktadır ?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve II
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi bulunmamaktadır ?
A
Bugün hava sıcaklığı hissedilir ölçüde arttı.
B
Bilgisayarın fazla ısınması bozulmasına neden oldu.
C
Şehir dışından gelen misafirleri karşıladı.
D
Toplantıya geç kalan arkadaşlar hemen içeri gelmeliler.
Soru 4
O dakikalar, o saniyeler geçmek bilmiyordu. Kendi kendime parmaklarımı oynatarak yüzüme elimi sürerek donmayı engellemeye çalışıyordum. Bu arada Yusuf, paltosunu çıkarıp kafasına sarmış, tipiden korunmaya çalışıyordu. Bu parçada kaç tane fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır ?
A
8
B
10
C
7
D
9
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilimsi türce diğerlerinden farklıdır ?
A
Sokak çocuklarının kalacak yerleri yok.
B
Toplantıya katılınca hem konuya daha hakim olacaksın hem de müşterilerle tanışacaksın.
C
Yıkanmış elbiseleri özenle ütüledi.
D
Beklenmedik gidişi hepimizi derinden etkiledi.
Soru 6
" Otogarda durmayan otobüs tekrar geri döndü. "
Yukarıda verilen cümlede sıfat fiil hangi kelimede bulunmaktadır ?
A
Otogarda
B
Tekrar
C
Durmayan
D
Geri döndü.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir ?
A
Yapılan görüşmeler sonucunda düşünmek için zaman istedi.
B
Çakmakla, ateşi tutuşturmaya çalışıyordu.
C
Yazın sıcağında çalışmak gibisi yok
D
Annesi ; bakkaldan bir ekmek al da gel, dedi.
Soru 8
Her gün doğa baharın uyanışıyla şenlenir. Kuşlar ötüşür, ağaçlar şenlenir, gökyüzü keyiflenir. Yorgunluğu unutuverir insan. Biz gökyüzüne bakarken dalgalar durulur. Gün uzayarak üzüntüleri unutturur.
Yukarıda verilen parçada kaç fiilimsi vardır ?
A
1
B
2
C
4
D
3
Soru 9
Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde isim fiil bulunmamaktadır ?
A
İşe gitmemek için elinden geleni ardına koymadı.
B
Otobüs onu beş geçe kalkacakmış.
C
Hayatımın büyük bir bölümü çalışmakla geçti.
D
Kilo vermek adına her sabah bir saat yürümeye karar verdim.
Soru 10
  1. Herkes etrafına toplanmış, heyecanla anlatılacakları bekliyordu.
  2. Kısa bir durgunluğun ardından hafif bir ses tonuyla anlatmaya başladı.
  3. Anlattıkça herkes gülmekten yerlere yatıyordu.
  4. Sonunda herkes yorgun ve bitkin düşmüştü.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur ?
A
I
B
IV
C
III
D
II
Soru 11
Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde iki fiilimsi bir arada kullanılmıştır ?
A
Üfleme bana anneciğim korkuyorum
Dua edip edip geceleri
B
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım
Rüzgarlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla
C
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım
Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla
D
Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle
Ve hayran bırakıyorum bu rüya gibi şekle
Soru 12
''Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmeyi başardık. Buna rağmen kaç kere anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle konuşamıyor.''
Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır ?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır ?
A
Onun ne düşündüğünü kimse bilemezdi.
B
Sabahları yürümeyi çok severdi.
C
Bana hak vermeni beklemiyorum.
D
Çocuğa para vermekten vazgeçti.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fiilimsi türlerine örnek vardır ?
A
Sözlüklerde bulunmayan sözlerin sözlüğü olarak tanımlanıyor bu kitap.
B
Başkalarının tercih ettiği bir hayata mahkûm olmamak için bu sözlüğü incelemeden adım atmayın.
C
Akide şekerinin geçmişteki işlevi sadece ağız tatlandırmak değilmiş.
D
Sihirbazların kullandığı bu gizemli sözcüğün, "abrakadabra"nın, İbraniceden geldiği söyleniyor.
Soru 15
" El elin eşeğini türkü çağırarak arar. " Bu atasözündeki altı çizili fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır ?
A
Bir zamanlar mektuplaşma vardı.
B
Anlaşma metni çoktan hazırlanmış.
C
Dallarda yine çiçekler açacak.
D
Gelirken arkadaşıma uğradım.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

0