8. Sınıf Türkçe Mecaz Anlam Testi 1

8. Sınıf Türkçe Mecaz Anlam Testi 1

8. sınıf mecaz anlam testlerini çöz.

Bir kelimenin herkes tarafından bilinen, sözlükteki ilk anlamına gerçek anlam, ilk anlam, temel anlam denir. Gerçek anlam, sözcüğün tek başına sahip olduğu anlamdır. Sözcüğün, birtakım benzetmeler, çağrışımlar yoluyla gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlama ise mecaz anlam denir. Mecaz anlam da sözcüğün cümle içinde kazandığı anlamdır.

8. Sınıf Türkçe Mecaz Anlam Testi 1

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Mecaz Anlam Testi 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
Onun yetiştiği çevrede bu, saygısızlık olarak kabul edilirmiş.
B
Ben bu işi başarırım deyince herkes dönüp bana baktı.
C
Toplumsal kuralları çiğnemek büyük karışıklıklara sebep olur.
D
Anlaşmanın bazı maddelerini net olarak açıklamanızı istiyoruz.
Soru 2
Sözcüklerin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandıkları yeni anlamlara "mecaz anlam" denir. Buna göre "yaşamak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
Bu kazançla yaşamanın kolay olmadığını ben de biliyorum.
B
Bu büyük insanın anısı hep içimizde yaşayacaktır.
C
Bu mahallede yaşadıkları, onu günden güne olgunlaştırıyordu.
D
Yaşlı adam, damı su akıtan, küçük bir kulübede yaşıyordu.
Soru 3
"Kuru" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
Kuru çiçeklerle çok güzel resimler, panolar yapıyordu.
B
Kuru betona oturmayın, sonra hastalanırsınız.
C
Yerdeki kuru dalları toplayarak büyük bir ateş yaktık.
D
Bu kuru hayatın içinde kaybolup gidiyoruz her gün.
Soru 4

Bu cümlede yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
1
B
3
C
2
D
4
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, "dolu" sözcüğünü mecaz anlamıyla kullanmıştır?  
A
Bugün ve yarın tüm uçaklar doluymuş.
B
Bu hafta sonu doluyum, gelecek hafta görüşelim.
C
Sana karşı öfke dolu, onun yanına hiç yaklaşma.
D
Sandıklar ağzına kadar eski giysi dolu.
Soru 6
  1. Onunla tamamen ayrı kutuplardayız, hiçbir düşüncemiz aynı değil.
  2. Yaptıklarından ötürü derin bir suçluluk hissediyordu.
  3. Bu masa burada sabittir, yeri hiç değişmez.
  4. Yaşanan tatsızlıktan sonra herkese karşı soğuk davranıyordu.
Yukarıdaki cümlelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A
derin
B
kutup
C
soğuk
D
sabit
Soru 7
  1. Bu taşlar duvara adamakıllı yerleşmiş, sökmemiz imkansız.
  2. Aldığın yüksek puanla iyi bir Anadolu lisesine yerleşirsin bence.
  3. Okuma sevgisi kısa sürede tüm öğrencilere yerleşmişti.
  4. Birtakım yeni sözcükler zamanla dile kendiliğinden yerleşiyor.
"Yerleşmek" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangilerinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
2 - 3
B
1 - 4
C
3 - 4
D
1 - 2
Soru 8
"Sıcak bir gülümseme ile moralimi düzeltti." cümlesinde mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A
gülümseme
B
moralimi
C
düzeltti
D
sıcak
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir organ adı, mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
Benim haberim yok, günahı söyleyenlerin boynuna...
B
Yemeğe iki diş de sarımsak koyarsak daha lezzetli olur.
C
Eminim ki bu işte kardeşimin de parmağı vardır.
D
Bu toprakları düşman elinden kurtarmak tek amaçlarıydı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kapalı" sözcüğü, mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A
Kardan dolayı devlet daireleri iki gün kapalı olacakmış.
B
Meclis, bugünkü oturumunu basına kapalı yaptı.
C
Oldukça kapalı bir çevrede yetişmiş, kimseyle dostluk kuramamış.
D
Böyle kapalı havalarda canım hiçbir şey yapmak istemez.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

0