8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 1

Bu eklenen test 8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Testi olup toplam 5 adet sorudan oluşmaktadır. Kendinizi sınamanız için zaman ayarlayabilirsiniz. Bu sayede kaç dakikada bu soruları çözdüğünüzü öğrenebilir ve soruları çözdükçe ne kadar hızlı çözdüğünüze bakabilirsiniz. Paragrafta Anlam testi çöz sitesi olarak bu ders ile alakalı olarak daha fazla test bulunmaktadır. Eğer testinizi bitirdiyseniz farklı ve daha fazla test çözmek istiyorsanız, kendi sınıfınıza göre ayarlanmış kategoriye gidip test seçebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 1

Tebrikler - 8. Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Halit Ziya, eserlerinde insani değerleri esas aldığı için onun eserlerindeki kahramanlar insanı her yönüyle adeta kuşatır. Toplumun her kesiminden seçilen kahramanlar, yüzeysel bir şekilde tanıtılmaz. Yazar, kahramanlarının mizacı ve psikolojileri üzerinde yoğunlaşarak onların iyiye ya da kötüye doğru yönelişini tarafsız bir şekilde verir. Bunu yaparken de toplum gerçeklerini göz ardı etmez ve toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışır.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?
A
Yazar, kahramanlarını gerçekçi bir şekilde tanıtmıştır.
B
Yazar, kahramanlarını tanıtırken onların ruhsal yönleri üzerinde de durmuştur.
C
Halit Ziya’nın kahramanları ya tam iyidir ya da tam kötüdür.
D
Yazar, kahramanlarını tanıtırken yan tutmaz.
Soru 2
Alman dilinin gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkan Nietzsche, yazılarını bir şiir uyumu içinde yazar, aklından geçeni yazıya dökerken dil bilgisi kurallarını bir yana iter; aforizmalar şeklinde yazdığı eserlerinin büyük kısmı imalarla, düşüncelerine dair ipuçları ile doludur. Olumlu başladığı bir cümleyi ya da paragrafı olumsuz bitirir ya da olumsuz başlar, olumlu bitirir. Alaycı, iğneleyici bir anlatımı vardır.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?
A
Yazar dil bilgisi kurallarına uymamıştır.
B
Yazılarında şiir uyumu görülmektedir.
C
Gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkmıştır.
D
Yazılarının gidişatında istikrarlı davranmıştır.
Soru 3
Türk kültür hayatındaki son on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan reformlardan hız almıştır. Tanzimat döneminin reformlarıyla başlayan dönem Türkiye’de Doğu - İslam müesseseleriyle Avrupa’dan müesseselerin yan yana yaşadıkları bir geçiş dönemidir. Cumhuriyetin kuruluşuyla girişilen reformlar ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası olan ikililiğe son vermiş, Türkleri kesin olarak batı kültürü ve medeniyeti çevresine sokmuştur.
Yukarıdaki paragraftan Türk kültür hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
A
Cumhuriyet döneminde yapılan reformlar bazı alanlarda ikililiğe yol açmıştır.
B
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Doğu-Batı kültür öğleleri bir arada devam etmiştir.
C
Osmanlı İmparatorluğu‘nda Tanzimat‘tan sonra ikililik yaşanmıştır.
D
Türkiye’de yaşanan ikililik Türklerin batı kültürü ve medeniyeti çevresine girmesini zorlaştırmıştır.
Soru 4
Dil değişimine inananlar, ona yürekten katılanlar; evimizde oturup düzgün uyaklı, Nedim ağzından gazeller yazarak kendimizi ve iki üç bağımlıyı eğlendirmek hevesinde değiliz. Bizim bütün düşüncemiz, derisi katılaşmış eline sapanını tutan, çatlak topuklu, çorapsız ayağıyla Türk topraklarının göbeğine basan yurttaşlarımızın söylediğini anlamak, istediğini yapmak, yapmasını istediğimizi ona kolayca anlatmaktır.
Böyle söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
A
Nedim ağzından gazeller yazmak istemektedir.
B
Halkın kendisini kolayca anlamasını istemektedir.
C
Dilin değişiminin halkı zor durumda bıraktığını düşünmektedir.
D
Halkın üst tabakasına seslenmeyi yeğlemektedir.
Soru 5
Müzik insanlara yeni bir bakış açısı kazandırır. İnsanların bütün alanlarda bir şey öğrenmesini kolaylaştırır. Müzik insana yaratıcılık özelliği kazandırır, ruhumuzu besler. Çocukların kendilerine güvenlerini artırır, müzik.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Müziğin yararları
B
Müziğin ne olduğu
C
Müzik türleri
D
Müzik eğitimi
Soru 6
” Başkalarının uyarılarını ve eleştirilerini her zaman dikkate alamaya çalışan bir yapım var. Bu sayede kendi yanlışlarımı daha net görebiliyorum. Bunun yanında bir yanlışlık ve haksızlık yapıldığında buna müdahale etmenin de bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Yoksullara ve kimsesizlere ise gücüm yettiği kadar el uzatmaya çalışıyorum. ”
Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A
Duyarlı
B
Yardımsever
C
Uyumsuz
D
Eleştiriye açık
Soru 7
(1) Düşüncelerimiz eylemlerimizin kaynağıdır. (2) Eylemlerimiz alışkanlıklarımızın nedenidir. (3) Alışkanlıklarımız karakterimizi, kişiliğimizi şekillendirir. (4) Her insan farklı karaktere sahiptir. (5) Karakterimiz ise geleceğimizi örgütleyen en önemli faktördür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır ?
A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 8
İç rahatlığıyla davranmak, iç rahatlığıyla konuşmak, özellikle iç rahatlığıyla düşünmek erdemli, insanın işidir. İnsanın kendi içinde tutarlılığı da buna bağlıdır. Eylemi ile düşüncesini bütünleştirmiş, ağzından çıkan sözün sorumluluğunu kavramış bir insan çağımızın gerçek insanıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri olamaz ?
A
Söz ve hareketleri arasında uyum olması
B
Her sözünün bilincinde olması
C
İç rahatlığıyla düşünüyor olması
D
Yaptıklarının, düşüncelerini yansıtıyor olması
Soru 9
Herkes bir başkasına ihtiyaç duyar. Kendisine benzemeyen birine. Niçin mi? Kendini bir bütün olarak ele alabilmek için, karşısındakiyle karşılaştırma yaparak, kendini tanımlayan özellikleri daha çok ortaya çıkarmak için...
Aşağıdakilerden hangisi başkalarına ihtiyaç duymamızın nedenidir ?
A
Zor zamanlarımızda yardımımıza koşmaları
B
Başka yaşamları öğrenme merakımızın olması
C
Kendimizi daha iyi tanımamızı sağlamaları
D
Acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşma isteğimiz
Soru 10
Eleştirmen olarak, bugünün nabzını tutmak kolay değil. Bazen yazdığınız bir eleştiriyle ilgili olarak " Siz iyi dosttunuz, ne oldu da bu eleştiriyi yaptınız ?" türünden sorularla bile karşılaşıyorsunuz. Ama ben kitabı eleştirdim dostluğumuzu değil, demek zorunda hissediyorsunuz kendinizi.
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Gerçek dostlar birbirini eleştirmeyi de bilmelidir.
B
Eleştiri yapılırken ölçüyü kaçırmamak gerekir.
C
Eleştirmen, kendi döneminin değer ölçülerini belirler.
D
Kitap eleştirisi ile dostluk birbirinden ayrı düşünülmelidir.
Soru 11
Datça... Rüzgârların sesi kulaklarımdadır, hiç unutmadım. İnsanlar deli gibi esen sıcak rüzgârların önünde iki büklümdüler. Saçlarımın diplerine dolan kumları çıkarıyordum. Herkes ağzında kum çiğniyordu; hatırlıyorum, Datça'yla ilgili hiçbir şeyi unutmadım.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır ?
A
Koklama
B
Koklama
C
İşitme
D
Görme
Soru 12
Düşünce ve algıyı yıldırım kadar hızlandırmak güzel. Düşünce, fiziksel dünyanın hızını sollayabilir. Ama güzelliklerden alacağımız zevki uzatmak, böylesi hoş vakitlerin tadını çıkarmak gerekmez mi ? Bir Afrika deyişindeki gibi " Çiğne­mekten zevk alıyorsan, hemen yutmaya çalış­ma. " Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir ?
A
Boş vakitleri iyi değerlendirmek
B
Güzel anları yaşarken acele etmemek
C
Hızlı düşünerek çok iş yapabilmek
D
Yaşamın hızına ayak uydurmaya çalışmak
Soru 13
Bir yazarı en fazla küçük düşüren şey, herkesin bildiği orta malı fikirleri garip ve gösterişli bir şekilde söylemektir. Böyle bir yazarı beğenmek şöyle dursun, herkesin söylediğini söylemek için yeni birtakım kelime düzenleri kurmakla vaktini kaybetmiş olmasına acırız.
Bu parçaya göre bir yazardan öncelikle beklenen aşağıdakilerden hangisidir ?
A
İnandırıcılık
B
Yalınlık
C
Farklılık
D
Tutarlılık
Soru 14
Her sanatçı, toplumun ürünü olduğuna göre, büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sanatçı, milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da, sanatçı da bir mucize değildir, bir emek ürünüdür.
Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Sanatı Korumak
B
Sanat ve Toplum
C
İnsan ve Sanat
D
Toplum ve Emek
Soru 15
"Gelenekler, bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gelenekler değişmeyi, gecikmeli de olsa, giderek özümler. Bugünün değişimleri, yarının gelenekleri olur."
Yukarıdaki paragrafta ‘gelenek’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?
A
Gelenekler değişen koşullara çabuk uyum sağlar.
B
Gelenekler de zamanla değişebilir.
C
Değişimin başlıca nedenleri yaratıcılık ve farklılaşmadır.
D
Gelenekle değişim bazı noktalarda zıt düşebilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

0