İki Doğal Sayının EBOB’u ve EKOK’u Test 1

Çarpanlar ve Katlar adı altında bulunan EBOB ve EKOK ile ilgili testimiz mevcuttur. Bu sayede konu testlerini buradan da çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

EKOK ve EBOB problemlerinde “en az” ve “en çok” ifadelerine dikkat edilmelidir.

Birbirinin katı olan iki sayının ebob’u küçük sayıya eşittir.

İki Doğal Sayının EBOB'u ve EKOK'u Test 1

Tebrikler - İki Doğal Sayının EBOB'u ve EKOK'u Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
105 ve 140 sayılarının EBOB'u aşağıdakilerden hangisidir?
A
25
B
15
C
5
D
35
Soru 2
İki sayının ebob'u 20 ise aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
I. 20 iki sayıyı da tam böler.
II. Sayılardan biri kesinlikle 20'dir.
III. 20 iki sayının da katıdır.
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız III
Soru 3
48 ve 60 sayılarının en büyük ortak böleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
12
B
4
C
8
D
18
Soru 4
5 ve 24 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?
A
240
B
180
C
120
D
100
Soru 5
1 2 3 4
12 ve 15 20 ve 30 36 ve 42 45 ve 54
Hangi numaralı karttaki sayıların EBOB'u 6'dır?
A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 6
9 ve 99 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?
A
307
B
256
C
188
D
99
Soru 7
15 ve ............ sayılarının EKOK'u 105'tir. Verilen ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
20
B
18
C
25
D
35
Soru 8
14 ve 35 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?
A
60
B
98
C
68
D
70
Soru 9
▲ ve 96 sayısının EBOB'u 16'dır. Buna göre ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A
72
B
80
C
116
D
48
Soru 10
12 ve 30 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?
A
48
B
60
C
72
D
90
Soru 11
7 ve 77 sayılarının en büyük ortak böleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
14
B
7
C
1
D
16
Soru 12
30 ve 45 sayıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Ortak katlarından biri 180'dir.
B
En büyük ortak bölen 15'tir.
C
En küçük ortak kat 90'dır.
D
Ortak bölenlerinden biri 10'dur.
Soru 13
24 ve 80 sayılarının en büyük ortak böleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
16
B
4
C
12
D
8
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

0