Pozitif Tam Sayıların Çarpanları Test 1

Pozitif Tam Sayıların Çarpanları Test 1

Pozitif tam sayılar testi çöz ve kendini geliştirmeye devam et.

Pozitif tam sayılar, üslü ifadeler veya üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılabilir.

Pozitif Tam Sayıların Çarpanları Test 1

Tebrikler - Pozitif Tam Sayıların Çarpanları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A = x . y² eşitliğinde x ve y birbirinden farklı asal rakamlardır. Buna göre A doğal sayısı en çok kaçtır?
A
75
B
175
C
405
D
245
Soru 2
Bir sayının asal çarpanlarının en küçüğü 3, en büyüğü 13'tür. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
52
B
117
C
78
D
169
Soru 3
448 = a6 . b1 eşitliğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
a . b = 10
B
b - a = 5
C
a + b = 5
D
a : b = 1
Soru 4
A = 2 . 32 . 52  ve B = 3 . 5 . 72 olduğuna göre A + B kaçtır?
A
1185
B
1306
C
1205
D
1247
Soru 5
2156 = 2a . 7b . 11c eşitliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
b + c = 3
B
a + b - c = 5
C
a = b
D
a : c = 2
Soru 6
a = 2,  b = 5 ve c = 7 olduğuna göre 140 sayısının a, b, c cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
a . b2 . c
B
a2 . b2 . c
C
a2 . b . c
D
a . b . c2
Soru 7
Hangi seçenekte verilen ifade 275 sayısının eşitidir?
A
52 × 11
B
3 × 52 × 11
C
53 × 7
D
32 × 52 × 7
Soru 8
621 sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I. 2 tane asal sayı çarpanı vardır.
II. Eşiti 33 × 23'tür.
III. 8 tane çarpanı vardır.
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 9
Hangi seçenekte verilen ifade 304 sayısına eşittir?
A
23 × 23
B
24 × 19
C
23 × 13
D
23 × 17
Soru 10
A = 24 × 35 × 51 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A'nın çarpanlarından değildir?
A
45
B
40
C
50
D
48
Soru 11
2 3 5 7 11 13 17
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 660 sayısının asal çarpanları değildir?
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 12
x ve y pozitif tam sayı olmak üzere A = 3x × 5y dir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
135
B
75
C
175
D
45
Soru 13
Hangi seçenekte verilen ifade 576 sayısının eşitidir?
A
26 × 33
B
27 × 32
C
25 × 33
D
26 × 32
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

0